Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội

Hội cổ vật Thăng Long - Hà Nội: Là Hội của những người có thú chơi cổ vật đầu tiền trong cả nước được UBND Thành phố Hà Nội đồng ý ký quyết định thành lập năm 1999 (chưa có luật di sản ra đời)

                                Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội

Hội cổ vật Thăng Long - Hà Nội: Là Hội của những người có thú chơi cổ vật đầu tiền trong cả nước được UBND Thành phố Hà Nội đồng ý ký quyết định thành lập năm 1999 (chưa có luật di sản ra đời).   Trải qua 16 năm hoạt động, hiện nay hội viên của Hội là 98 thành viên chính thức (có thẻ sinh hoạt) và một số thành viên chưa chính thức (chưa có thẻ). Thường trực của Hội nhiệm kỳ V (2000 - 2015) gồm:

- Ông: ĐÀO PHAN LONG - Chủ tịch

- Ông: PHẠM QUỐC QUÂN - Phó Chủ tịch

- Ông: Nguyễn ĐÌNH CHIẾN - Phó Chủ tịch

- Ông: NGUYỄN BẰNG GIANG - Tổng Thư ký

- Ông: VŨ QUỐC HỘI - Trương Ban hội viên

  Kể từ khi Hội cổ vật Thăng Long ra đời, sau 10 năm có thêm 05 Hội cổ vật các Tỉnh thành trong cả nước lần lượt được thành lập là:

- Hội cổ vật Thiên Trường - Nam Định

- Hội cổ vật Thanh Hoa - Thanh Hóa

- Hội cổ vật Thành phố Hải Phòng

- Hội cổ vật Kinh Bắc - Bắc Ninh

  - Hội cổ vật TP. Hồ Chí Minh

  Hội cổ vật Thăng Long đã có nhiều đóng góp quảng bá và bảo tồn các cổ vật Việt Nam thông qua các hoạt động

như phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội tổ chức nhiều cuộc triển lãm trưng bày các cổ vật

của Hội viên, tổ chức xuất bản sách và thường xuyên xuất bản tạp chí Cổ vật Tinh Hoa phát hành rỗng rãi trong

và ngoài nước. Hội còn tổ chức thiết kế và đúc Lư hương đồng có kích thước lớn cung tiến đặt trước tượng đài

vua Lý Thái Tổ bên Hồ Hoàn Kiếm nhân đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

  Hội cổ vật Thăng Long đã trở thành mái nhà chung của những người sưu tập cổ vật Hà Nội và luôn là tấm gương

hoạt động có ích cho cộng đồng, góp phần bảo vệ các di sản văn hóa vật thể của đất nước.

    Theo điều lệ hoạt động, nhiệm kỳ của Hội 5 năm, đầu năm 2016 Hội sẽ tổ chức đại hội toàn thể lần thứ VI.

 


:: Ý KIẾN CỦA BẠN

(*)

:: Ý KIẾN BẠN ĐỌC (0)