“ĐƯỢC - MẤT” TRONG CUỘC CHƠI CỔ VẬT

Tác giả: Phong Lan


  “ĐƯỢC - MẤT” TRONG CUỘC CHƠI CỔ VẬT

Phong Lan

          Vào sân tầm chơi cổ vật đến nay đã trên dưới 30 năm, lớp bạn chơi cùng thời đều đã có tuổi. Có vài người đã sang thế giới người hiền, âu đó cũng là quy luật sinh lão bệnh tử muôn thuở của con người.

          Thời gian cứ vô tình trôi không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào trong vũ trụ bao la. Chính thời gian đã làm con người không thể “trường sinh bất lão” và cánh chơi, cánh buôn bán đồ cổ, cánh viết lách, cánh theo dõi đàm tiếu về đồ cổ… cũng không thể nằm ngoài quy luật ấy.


Nồi ba chân, đồng, văn hóa Hán - Việt Thế kỷ I - III