Tổ chức giao lưu, trao đổi hàng tháng tại chợ phiên Đồ cũ Dấu Xưa

Vào các chủ nhật cuối tháng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN CHỢ ĐỒ CŨ DẤU XƯA
 


:: Ý KIẾN CỦA BẠN

(*)

:: Ý KIẾN BẠN ĐỌC (0)