Tạp chí Cổ vật Tinh hoa số 50 - tháng 01.2016

Mời độc giả đón đọc:

Tạp chí Cổ vật Tinh hoa số 50 - tháng 01.2016

 

1.     Chúc mừng năm mới - Đào Phan Long

2.     Đầu xuân ngắm thư pháp của Vua - Hải Trung

3.  Đề cử Bảo vật Quốc gia của Thủ đô Hà Nội - TS. Phạm Quốc Quân

4.  Lễ dựng Nêu ở Huế xưa - TS. Phan Thanh Hải

5.  Các tượng Nhân Ngự xưởng dưới đời Vua minh Mệnh - TS. Nguyễn Đình Chiến

6.  Vài nét về Hội Sinh vật cảnh của Hà Nội - Lan Phong

7.  Ngày Xuân cây cảnh

8.  Gặp thời bị "Hẻo" nhưng vẫn thắm, vẫn vui - Lan Phong

9.  Câu chuyện quanh một chiếc Ấn cổ - TS. Phạm Quốc Quân

10. Những chiếc nghiên ngọc khắc thơ Ngự chế của Vua Thiệu Trị - TS. Nguyễn Đình Chiến

11. Thêm nhiều Cổ vật Huế được vinh danh BẢO VẬT QUỐC GIA - Huỳnh Thị Anh Vân

12. Sách mới xuất bản viết về Cổ vật Việt Nam

13. Sách mới xuất bản "GỐM THỔ HÀ" thế kỷ 17 - 20 

14.  Hồ sơ dài kỳ: "Truyện Phiếm làng đồ cổ Hà Thành" - Lý Đức Gia