Tạp chí cổ vật tinh hoa
Giám định cổ vật

Công ty TNHH Dấu Xưa là cơ sở đầu tiên trong cả nước đã được cấp Chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật như quy định tại Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ và Thông tư số 22/2011/TT-BVHTT&DL ngày 30/12/2011 rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý vị ...
Hội cổ vật Thăng Long - Hà Nội: Là Hội của những người có thú chơi cổ vật đầu tiền trong cả nước được UBND Thành phố Hà Nội đồng ý ký quyết định thành lập năm 1999 (chưa có luật di sản ra đời)
.

    

    LIÊN HỆ

Email:  giamdinhcv@gmail.vn 

Liên hệ:(04) 39 368 503

Hotline: 0973 2784 73

    Trực tuyến


Số người online: 12

Lượt truy cập: 576931
Cổ vật Việt Nam

Cổ vật nước ngoài